Het vertalen van wereldwijde klimaatoplossingen naar lokale klimaatacties

De uitdaging

Sinds de start van de Drawdown beweging in 2014 heeft Project Drawdown modellen geproduceerd voor 100 oplossingen die gezamenlijk de klimaatontwrichting kunnen keren. De oplossingen zijn zeer divers en verspreid over verschillende sectoren, zoals:  voedselproductie, energieproductie, regeneratieve landbouw en gezinsplanning.

Drawdown is het moment waarop de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer begint te dalen. Het is noodzakelijk dat we de natuurlijke CO2 balans herstellen zodat we de opwarming van de aarde tegengaan.

De maatregelen tegen klimaatontwrichting begonnen een aantal jaren geleden met veranderingen binnen het energiesysteem. Maar er zijn nog veel meer oplossingen bedacht om klimaatverandering tegen te gaan.

De oplossing

De oplossingen bestaan uit realistische toepassingen, maar gaan ook in op de communicatie- en educatiemogelijkheden om het momentum richting Drawdown te versnellen. In 2017 zijn deze oplossingen voor het eerst gedeeld in de New York Times Bestseller “Drawdown”, door auteur Paul Hawken.

Drawdown Europe is opgericht met het doel om de oplossingen van Project Drawdown te vertalen naar de Europese context. Want om te kunnen handelen is er kennis nodig die relevant is voor de betreffende context. Het Drawdown-model is tot nu toe wereldwijd ontwikkeld, maar om concrete stappen te maken zal dit model moeten worden vertaald naar lokale niveaus. Drawdown Europe Research Assosation (DERA)  werkt om deze reden aan het vertalen van de bestaande modellen naar lokale Europese context.

DERA maakt de intellectuele content toegankelijk, relevant en bruikbaar voor onder andere steden, overheden, meerdere bedrijfssectoren, industrieën, NGO’s, dienstverleners en educatieve instellingen.

Hiervoor ontwikkelt DERA samen met potentiële gebruikers een online onderzoeksplatform met gebruikers georiënteerde hulpmiddelen om gebruikers beslissingen te kunnen laten maken: Een levend ecosysteem van klimaatoplossingen in Europa.

De impact

Project Drawdown heeft als doel de opwarming van de aarde om te buigen. Zouden we de oplossingen vanuit het boek Project Drawdown vanaf nu wereldwijd toepassen, dan hebben deze de potentie om in zijn geheel de CO2 balans te herstellen. Maar de oplossingen gaan niet over het klimaat alleen. Ze leiden tevens tot onder andere sociale voordelen, zoals het verhogen van de kwaliteit van leven en het verminderen van honger en armoede.

Drawdown beschrijft een systeem waarin het menselijk welzijn in harmonie is met de natuur, waarbij wereldwijde economieën in opbloeien. Het dient als inspiratie en vertrouwen die nodig is bij de opbouw van een regeneratieve samenleving. DERA past dit erkende model toe en vertaalt de wetenschappelijke insteek naar daadwerkelijke actie. De kennis en kunde is aanwezig, het is nu een kwestie van het verbinden van de losse schakels.

De rol van EIT Climate-KIC

De samenwerking met EIT Climate-KIC is vanzelfsprekend vanwege het Europese netwerk van EIT Climate-KIC, met daarin klimaatgerichte partners die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de data en modellen. Daarnaast heeft EIT Climate-KIC het netwerk en de ervaring met de doelgroepen waarvoor de Drawdown oplossingen relevant zijn. Voorbeelden hiervan zijn de contacten met steden en regio’s (Deep Demonstrations) en dat is erg belangrijk voor het DERA-ecosysteem. Het is een omvangrijk klimaatoplossingen project dat EIT Climate-KIC mede financiert.

Geschreven met support van Klaske Postma, Regeneration Design

Stay in the know Read about the latest climate change news and insights