De uitdaging

Steden en gemeenten worden geconfronteerd met klimaatuitdagingen en zitten met vragen zoals: Hoe kunnen overstromingen worden voorkomen? Hoeveel infiltratie- en opslagcapaciteit moet er gecreëerd worden? Wat kunnen we doen tegen hitte; welke strategische plekken kunnen er worden aangewezen om bomen te planten?

Hoewel steden al klimaatadaptatiemaatregelen doorvoeren, is er nog onvoldoende zicht op welke maatregelen de grootste effecten zullen opleveren. Het vaststellen van adaptatiedoelen en stelselmatig opvolgen in welke mate doelen al bereikt zijn en wat er nog bijkomend moet gebeuren, blijft een grote uitdaging voor adaptatie.

De oplossing

Onderzoeksorganisatie VITO startte in 2018 het EcoAdapt project. Dit project leverde een eerste prototype op dat demonstreert hoe steden en gemeenten gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in de risico’s van specifieke locaties. Er wordt aangetoond hoe doordachte en systemische adaptatiemaatregelen klimaatrisico’s kunnen verminderen.

In een vervolgproject wordt het prototype verder uitgewerkt en vooral ook gezocht naar de juiste marktkanalen om EcoAdapt verder uit te rollen.

De belangrijkste toegevoegde waarde van deze oplossing is het berekenen van de impact van adaptatiemaatregelen op het verminderen van klimaatrisico’s maar ook de verbetering van de luchtkwaliteit, recreatie en gezondheid. De lokale situatie staat hierbij altijd centraal.

Voor de verdere vermarkting wordt EcoAdapt niet aangeboden als standalone tool maar wordt vooral gekeken naar een integratie met bestaande tools. Zo wordt onderzocht of dit portaal zou kunnen worden samengevoegd met het Klimaatportaal Vlaanderen, de Future Proofed Cities portal en de groentool Antwerpen.

De impact

Klimaatadaptieve maatregelen in steden zorgen ervoor dat klimaatschade wordt beperkt. Makkelijk toegankelijke informatie over klimaatrisico’s en de impact die maatregelen hebben om deze risico’s te verminderen, is belangrijk om steden en gemeenten weerbaar te maken op de lange termijn. Op deze manier kunnen ook de al geplande initiatieven voor gebiedsontwikkeling rekening houden met de gevolgen voor het klimaat/de natuur.

De rol van EIT Climate-KIC

In dit project brengt EIT Climate-KIC haar kennis in op het gebied van systemisch denken en marktgerichtheid. Zij geeft ondersteuning in een scherpere vraagstelling van mogelijke gebruikers zodat de Eco-Adapt Climate Portal dichter naar de markt kan worden gebracht. Tevens heeft VITO funding van EIT Climate-KIC ontvangen.

Geschreven met support van Klaske Postma, Regeneration Design

Stay in the know Read about the latest climate change news and insights